[vc_row hide_bg_image_on_tablet=”” hide_bg_image_on_mobile=”” css=”.vc_custom_1527690588959{background-color: #f7f8f9 !important;}”][vc_column icons_position=”left”][vc_column_text]

Privacyverklaring Nerfland

Deze Privacyverklaring wordt gebruikt door J. de Vries Dienstverlening, handelt onder de naam Nerfland, hierna te noemen Nerfland.

Via de website www.nerfland.nl van Nerfland worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden
 • jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 mei 2018.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”4em” alter_height=”none” hide_on_mobile=”” hide_on_desktop=”” hide_on_notebook=”” hide_on_tablet=””][/vc_column][/vc_row][vc_row hide_bg_image_on_tablet=”” hide_bg_image_on_mobile=”” css=”.vc_custom_1527690597112{background-color: #f7f8f9 !important;}”][vc_column icons_position=”left”][vc_column_text]

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door ons op verschillende manieren verzameld. Zo kun je bijvoorbeeld via onze website artikelen bestellen, waarbij wij je vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de bestelling af te ronden.

Daarnaast kun je een account aanmaken op onze website, om inzicht in jouw bestellingen te verkrijgen.

Verder is het mogelijk dat je ons benadert met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met jou opnemen om de vraag of klacht te behandelen.

Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen (zoals Facebook, Twitter en Pinterest), bijvoorbeeld wanneer jij contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen jouw accountnaam zodat wij op jouw bericht kunnen reageren.

Wanneer je gebruik maakt van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van jou verwerken (mede-afhankelijk van de gegevens die je zelf invult door bijvoorbeeld een bestelling te plaatsen, deel te nemen aan prijsvragen of door het aanmaken van een account):

 • Naam en Voorna(a)m(en);
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • Email adres;
 • Aankoopgeschiedenis;
 • Inloggegevens van jouw account.

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om jou de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website;
 • om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan;
 • om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;

Nerfland verzamelt en verwerkt deze Persoonsgegevens, die verstrekt worden door de bezoeker/klant bij het aangaan van de overeenkomst, toestemming of gerechtvaardigd belang.

Het verstrekken van deze Persoonsgegevens ten behoeve van een aankoop is verplicht en een noodzakelijke voorwaarde om met Nerfland een overeenkomst te sluiten. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt zal Nerfland mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die wij hebben op grond van jouw overeenkomst of kunnen wij jou niet goed in staat stellen om aan jouw eigen verplichtingen te voldoen. [/vc_column_text][vc_empty_space height=”4em” alter_height=”none” hide_on_mobile=”” hide_on_desktop=”” hide_on_notebook=”” hide_on_tablet=””][/vc_column][/vc_row][vc_row hide_bg_image_on_tablet=”” hide_bg_image_on_mobile=”” css=”.vc_custom_1527690601612{background-color: #f7f8f9 !important;}”][vc_column icons_position=”left”][vc_column_text]

Bewaartermijnen

Jouw gegevens worden bewaard tot drie jaar na het doen van een aankoop ten behoeve van analyse doeleinden en commerciële doeleinden zoals suggesties herhaalaankoop.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien jij hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Nerfland geeft Persoonsgegevens in beginsel niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte of internationale organisaties. [/vc_column_text][vc_empty_space height=”4em” alter_height=”none” hide_on_mobile=”” hide_on_desktop=”” hide_on_notebook=”” hide_on_tablet=””][/vc_column][/vc_row][vc_row hide_bg_image_on_tablet=”” hide_bg_image_on_mobile=”” css=”.vc_custom_1527690606563{background-color: #f7f8f9 !important;}”][vc_column icons_position=”left”][vc_column_text]

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail onze nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht je geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief. Ook kun je je afmelding doorgeven aan onze klantenservice. [/vc_column_text][vc_empty_space height=”4em” alter_height=”none” hide_on_mobile=”” hide_on_desktop=”” hide_on_notebook=”” hide_on_tablet=””][/vc_column][/vc_row][vc_row hide_bg_image_on_tablet=”” hide_bg_image_on_mobile=”” css=”.vc_custom_1527690611459{background-color: #f7f8f9 !important;}”][vc_column icons_position=”left”][vc_column_text]

Beveiliging persoonsgegevens

Nerfland hecht grote waarde aan de beveiliging van Persoonsgegevens. Wij zijn bovendien op grond van de wet verplicht om te zorgen voor een deugdelijke beveiliging van jouw Persoonsgegevens. Om die reden hebben wij – onder meer en waar passend – de volgende passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van jouw Persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens worden gepseudonimiseerd en datadragers versleuteld;
 • Hantering van een goed wachtwoordenbeleid;
 • Het inrichten van autorisaties;
 • Persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Nerfland of onder adequate beveiliging worden gehost bij leveranciers waarmee Nerfland een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten;
 • Verwerking van Persoonsgegevens dient wordt geregistreerd in een register;
 • Het is mogelijk om te allen tijde de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen;
 • Het inrichten van een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de getroffen beveiligingsmaatregelen;
 • Het is mogelijk om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de Persoonsgegevens tijdig te herstellen;

SSL

Nerfland maakt gebruik van gecertificeerde SSL verbindingen (het Secure Socket Layer – Protocol) voor de website tijdens het bestelproces en alle contactformulieren. [/vc_column_text][vc_empty_space height=”4em” alter_height=”none” hide_on_mobile=”” hide_on_desktop=”” hide_on_notebook=”” hide_on_tablet=””][/vc_column][/vc_row][vc_row hide_bg_image_on_tablet=”” hide_bg_image_on_mobile=”” css=”.vc_custom_1527690611459{background-color: #f7f8f9 !important;}”][vc_column icons_position=”left”][vc_column_text]

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. [/vc_column_text][vc_empty_space height=”4em” alter_height=”none” hide_on_mobile=”” hide_on_desktop=”” hide_on_notebook=”” hide_on_tablet=””][/vc_column][/vc_row][vc_row hide_bg_image_on_tablet=”” hide_bg_image_on_mobile=”” css=”.vc_custom_1527690611459{background-color: #f7f8f9 !important;}”][vc_column icons_position=”left”][vc_column_text]

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt dan kan je deze te allen tijde wijzigen in jouw account. Je kunt op www.nerfland.nl inloggen in jouw account. Ook kun je bij Nerfland klantenservice terecht indien je inzage wenst in de gegevens die Nerfland van jou heeft geregistreerd en voor het verwijderen of eventuele correcties indien deze gegevens foutief of onvolledig zijn.

Heb je nog vragen over het privacybeleid van Nerfland dan kun je per E-mail contact opnemen met Nerfland klantenservice.

J. de Vries Dienstverlening / Nerfland Dijkgraaflaan 130 3421 XH Oudewater

Wanneer u contact opneemt krijgt u binnen één maand reactie. [/vc_column_text][vc_empty_space height=”4em” alter_height=”none” hide_on_mobile=”” hide_on_desktop=”” hide_on_notebook=”” hide_on_tablet=””][/vc_column][/vc_row]